Nieuws

  Privacy reglement.

Op de medische gegevens die wij van u beheren is een privacyreglement van toepassing. U kunt het reglement  hier inzien.

  Jaarlijkse griepprik!

De jaarlijkse "griepvaccinatie-dag" staat binnen ons huisartsencentrum gepland in oktober. Wanneer u tot de doelgroep behoorde, krijgt u begin oktober een uit-nodigingsbrief . heeft u geen geen brief ontvangen, maar denkt u wel in aanmerking te komen voor een gratis griepvaccinatie? Neem dan contact op met een van onze dokters-assistentes. Zij helpt u graag verder.

29-07-2016: Thuisarts ook handig op vakantie!

De website www.thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte. De site is samengesteld door huisartsen, wordt aanbevolen door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en kan u helpen voor, tijdens of na uw bezoek aan de huisarts. En ook bij gezondheids-problemen op reis kan Thuisarts.nl handig zijn. Helemaal wanneer u voor vertrek de Thuisarts.nl-app download op uw mobiele telefoon of tablet (dit kan via de website www.thuisarts.nl of via de App store op uw telefoon).

29-07-2016: Opnieuw Kwaliteitskeurmerk behaald!

Afgelopen week viel opnieuw het Kwaliteitskeurmerk Praktijkaccreditering van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) op onze deurmat. Tijdens de audit op dinsdag 5 juli jl. heeft de auditor van het NHG (na uitvoerige toetsing) vastgesteld dat wij voldoen aan de door het NHG gestelde kwaliteitseisen en eisen voor verbetering. En daar zijn wij - voor de derde keer op rij - best een beetje trots op.

30-07-2015: Kwaliteitskeurmerk behaald!

Op 30 juli 2015 ontvingen wij opnieuw het kwaliteitskeurmerk Praktijkaccreditering uit naam van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Tijdens de audit op 3 juli jl. heeft het NHG vastgesteld dat wij voldoen aan de door hen gestelde kwaliteitseisen en eisen voor verbetering.

01-07-2015: Briefje van de huisarts?

Steeds vaker wordt bij de aanvraag van voorzieningen, hulpmiddelen, vergoedingen en uitkeringen gevraagd naar uw gezondheidstoestand, naar uw ziekte of uw handicap. Het lijkt dan voor de hand te liggen om naar uw huisarts te gaan voor een medische verklaring. Die weet meestal immers veel over uw gezondheid of ziekte. Uw huisarts mag echter in veel gevallen geen medische verklaring afgeven. Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Meer hierover leest u op de website van de KNMG.

01-07-2015 Nieuwe Zorgwetten

Een half jaar geleden zijn in Nederland twee nieuwe zorgwetten ingevoerd: de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft betrekking op zeer kwetsbare patiŽnten die recht hebben op passende zorg (en verblijf). De lichtere zorg wordt sinds 1 januari 2015 gefinancierd vanuit de Wmo, de zorgverzekering of private middelen. Met invoering van de Wmo zijn een aantal zorgtaken naar gemeenten overgeheveld. Wij merken dat de nieuwe regelgeving in de praktijk nogal eens vragen oplevert. Bij patiŽnten, maar ook bij betrokken organisaties. Misschien helpen deze Ďgraphicsí (Wlz) (Wmo) u op weg? 

15-09-2014: Praktijkfolder

Onze nieuwe praktijkfolder is klaar u kunt hem hier downloaden


18-07-2014: NHG-geaccrediteerd

Sinds 18 juli 2014 zijn wij een NHG-geaccrediteerde praktijk.
Wat dat inhoudt? Wij voldoen aan en werken volgens de door het
Nederlandse Huisartsen Genootschap gestelde kwaliteitseisen voor de huisartsenzorg.
  

24-03-2014: De thuisarts-app

Via de website www.thuisarts.nl (een website met betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid) kunt u sinds kort de thuisarts.nl-app downloaden. Deze app helpt u o.a. uw huisartsbezoek goed voor te bereiden en eventuele vervolgafspraken te plannen.
De thuisarts-app kost Ä 0,89 en is ook verkrijgbaar via de Applestore.

18-03-2014: Nieuwe patiŽnten

Huisarts Gerrit van de Haar heeft ruimte voor nieuwe patiŽnten.
Bent u nieuw in Veenendaal? Belt u gerust eens met de assistente (0318 - 55 22 44) voor meer informatie of om te overleggen over uw wensen en de mogelijkheden binnen de praktijk.

Heeft u al een huisarts in Veenendaal, maar wilt u overstappen? Bespreek dit eerst met uw huidige huisarts. Mocht u samen overeenstemming bereiken, dan kan daarna in goed overleg, gekeken worden naar de mogelijkheden.

10-03-2014: Identificatieplicht babyís

Onze huisartsen zijn verplicht (nieuwe) patiŽnten te vragen zich te identificeren middels een ID-kaart of een paspoort. Dit geldt, volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw), ook voor pasgeborenen. Wij vragen u dan ook uiterlijk binnen 3 maanden na inschrijving/bijschrijving van uw kind een kopie van zijn/haar ID-kaart of paspoort bij ons af te geven. Ook andere zorgverleners kunnen naar dit document vragen en in het ziekenhuis bent u zelfs verplicht uzelf en/of uw kind te identificeren.

10-03-2014: Toestemming delen gegevens

Om uw privacy te waarborgen mogen wij uw medisch dossier niet meer delen
met andere zorgverleners zonder dat u hiervoor toestemming geeft.
Die toestemming is belangrijk, zodat bijvoorbeeld de medewerkers van de
huisartsenpost ook  uw medische gegevens kunnen raadplegen.
In spoedsituaties kan dat zelfs van levensbelang zijn.

Uw huisarts zal u binnenkort vragen of u toestemming geeft voor het delen
van uw medisch dossier. Meer informatie over het elektronisch uitwisselen
van uw medische gegevens leest u hier.

Welkom

Welkom op de website van Huisartsencentrum "de zwaai".  In ons huisartsencentrum werken vier huisartsen - de heren  van de Haar, Bosman, Bos en Peypers -   samen onder ťťn dak, waarbij de twee laatstgenoemden een duo praktijk vormen.

Binnen Huisartsencentrum "de zwaai"  staat zorg voor de patient centraal.  Al onze mede-werkers doen hun best deze zorg zo toegankelijk, transparant en persoonlijk als mogelijk te bieden.

Huisartsencentrum "de zwaai" maakt deel uit van Gezondheidscentrum "de zwaai" en is gevestigd aan de
Synagogestraat 6  3901 TS Veenendaal. (achter apotheek zwaaiplein)
Praktijk drs. G.J. Bosman T (0318) 512 825 E balie.bosman@dezwaai.nl
Praktijk drs. D.G. Bos/drs. E.G.H. Peypers T (0318) 515 039 E
balie.bos-peypers@dezwaai.nl
Praktijk drs. G. van de Haar T (0318) 552 244 E balie.vdhaar@dezwaai.nl
Praktijk fax / email F  (0318) 509 950 E
info@dezwaai.nl
 
Synagogestraat 6 
3901 TS Veenendaal
Medicijnen bestellen
Info over
klik hier om uw medicijnen (herhaalrecepten) te bestellen
Web Site Hit Counter
Aantal bezoekers
2010
Onderdeel van gezondheidscentrum De Zwaai
qrcode
Sept 2011