Heeft u een klacht over uw huisarts?

U kunt er wat mee doen !

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden.

Als u een klacht heeft over het functioneren van uw huisarts kunt u dat het beste eerst me uw huisarts bespreken. Komt u er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen via de Stichting Klachtenregeling huisartsenzorg Zuid-Nederland. www.klachtenhuisarts.nl

De klachtenregeling is opgezet op basis van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.
(Download hier de folder)


Als u een klacht heeft over een huisarts van de Huisartsenpost de Gelderse Vallei kunt u dat aangeven bij de Bemiddelingcommissie Klachten.
Synagogestraat 6 
3901 TS Veenendaal
05 Juli
Webdesign and support ITIM Consultancy 2010 Disclaimer
www.itim.nl | info@itim.nl
Info over
Onderdeel van gezondheidscentrum De Zwaai