Overige diensten

EHBO

Voor eerste hulp bij ongelukken kunt u natuurlijk direct terecht. Als u van tevoren belt of laat bellen houdt de arts rekening met uw komst.

Audiometrie

In onze praktijk kunt u een audiometrie (is een gehooronderzoek) uit laten voeren waarmee kan worden nagegaan in hoeverre uw gehoorklachten samenhangen met een stoornis van het gehoor-orgaan. De kwaliteit van het gehoor heeft te maken met het functioneren van het middenoor en het binnenoor.

Reizigersadvisering

Voor reizigersadvies en vaccinaties kunt u 4 weken voor vertrek een afspraak maken op het spreekuur van de doktersassistente.


U kunt het intakeformulier downloaden op onze website of ophalen op de praktijk. Meld bij de afspraak dat het voor reizigersvaccinatie is.

POH-GGZ

Sinds 1 januari 2014 maken wij binnen ons huisartsencentrum fulltime gebruik van de diensten van een POH-GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg). Op verzoek van de huisarts ziet de POH-GGZ patiŽnten met psychische problemen om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen.

Onder de verrichtingen van de POH-GGZ vallen consulten, visites en telefonisch consulten. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of een patiŽnt doorverwezen moet worden naar meer gespecialiseerde GGZ.

Met ingang van 1 september 2015 werken wij samen met Michiel Vogelaar. Hij vervangt onze eerdere POH-GGZ Lars Hermans.


Bloedprikken  .... 

Dit kan iedere werkdag tussen 8.00 en 11.30 uur
zonder afspraak. Graag voorafmelden bij de balie en bij voorkeur polikaartmeebrengen  of een geldig legitimatiebewijs.

Griepvaccinatie  .... 

In oktober2018
staat onze praktijk in het teken van de griepvaccinaties. Al onze patiŽnten die in aanmerking komen voor de gratis griepvaccinatie kunnen worden geprikt. 

Behoort u tot de doelgroep, dan krijgt u  begin oktober een uitnodigingsbrief. Geen brief ontvangen, maar denkt u wel in aanmerking te komen voor een gratis griepvaccinatie? Neem dan contact op met een van de doktersassistentes. Zij helpen u graag verder.

Team Huisartsencentrum ďde zwaaiĒ

Belangrijke informatie:
De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Als u de griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep krijgt kleiner. Als u ondanks de griepprik toch de griep krijgt, wordt u minder ernstig ziek. De prik moet u elk jaar opnieuw halen; de beste tijd is tussen half oktober en half november. De prik geeft soms een dag wat pijn in uw arm, maar u wordt er niet ziek van.


Synagogestraat 6 
3901 TS Veenendaal
Info over
Webdesign and support ITIM Consultancy © 2010 Disclaimer
www.itim.nl | info@itim.nl
Onderdeel van gezondheidscentrum De Zwaai